Градът | 16 Юни 2014

Устойчив растеж базиран на знанието и иновациите

На 12 и 13 април в гр. Добрич се проведе семинар "интелигентната енергия за устойчиво развитие на общините и бизнеса 2014 - 2020: поуки, переспективи, предизвикателства"

Обратно нагоре ↑