Градът | 16 Юни 2014

Николай Калоянов, управител на "Балканстрой Груп Холдинг" АД: Практика е за нас да стартираме нови и нестандартни проекти

Съгласно сега действащото законодателство няма предвидена процедура за промяна на предназначението на земеделски и горски имоти

Обратно нагоре ↑