Градът | 16 Юни 2014, 10:30

Сто и петдесет години отбелязва френската финансова група Societe Generale