Градът | 02 Юни 2014, 14:20

"Марко Поло ІІ" ще финансира 27 проекта

Българска компания печели един от тях, два други са свързани с България