Градът | 26 Май 2014, 16:19

Иновации и контрол върху качеството на продуктите са основните изисквания на пазара