Градът | 26 Май 2014, 15:49

Контролът на достъпа е ключов за експлоатацията на обществени сгради

Пожароизвестителните системи са ефективен начин за автоматична детекция и намаляване на времето за откриване и гасене на пожара