Градът | 26 Май 2014, 10:45

Проектите за газопроводи към Свищов, Панагюрище и Банско получиха финансиране от 10,8 млн. евро от Фонд "Козлодуй"