Градът | 22 Април 2014, 10:59

Нараства ролята на търговията по интернет