Градът | 08 Април 2014, 14:51

Светлана Божкова, държавен експерт, МОСВ

По ОПОС ще бъдат финансирани няколко вида проекти