Градът | 08 Април 2014, 14:38

Мариана Итева, изп. директор на "Софийска вода"

ПЧП във ВиК сектора