Градът | 08 Април 2014, 14:32

Проф. Николай Михайлов, ръководител на катедра "Пътища" в УАСГ

Оперативната програма за наука и образование ще подпомогне бизнеса и държавата