Градът | 08 Април 2014, 14:28

Андрей Цеков заместник-председател на Камара на строителите в България

Необходим е реинженеринг на стратегията