Градът | 08 Април 2014, 14:20

Петър Киров, заместник-министър на транспорта, инфорационните технологии и съощенията:

Стратегическата инфраструктура трябва да носи добавена стойност