Градът | 07 Април 2014

От 2013 г. пазарът е в засилващо се търсене и тенденцията продължава

Сравнително високият дял свободни площи предполага резерви, основно в по-ниските сегменти

Обратно нагоре ↑