Градът | 16 Март 2014, 09:10

Община Копривщица обави задание за изработване на Общ устройствен план на града