Градът | 13 Март 2014, 11:05

Строим Хемус по подобрен вариант от 1992