Градът | 04 Март 2014, 13:38

Кръгла маса за енергийна ефективност на сградите

Професионалисти обсъждат промените в нормативната уредба