Градът | 04 Март 2014

В Ботевград: след първата регионална система за отпадъците по ОПОС се готви първата частна сепарираща инсталация

Обратно нагоре ↑