Градът | 24 Февруари 2014, 11:39

Подготвят проекти за 25 обекта от ИПГВР на Шумен