Градът | 22 Ноември 2013, 09:22

Варна получи първите автобуси по проекта за интегриран градски транспорт