Градът | 21 Ноември 2013, 11:59

Изпълнителният директор на Аурубис България получи почетен знак на ХТМУ