Градът | 14 Октомври 2013, 19:52

БАИС организира семинар за предлагането на строителни продукти на европейския пазар