Градът | 30 Септември 2013, 13:26

Теодора Стефанова, трета година студент по архитектура, The University of Nottingham