Градът | 21 Август 2013, 13:26

Ксела България пуска информационен телефон за клиентите си