Градът | 19 Август 2013, 13:10

Националната комуникационна стратегия до 2020 г. е публикувана за обществено обсъждане