Градът | 03 Юли 2013, 14:54

Търси се общо лого на оперативните програми до 2020 г.