Градът | 28 Май 2013, 10:20

Инвестиционните приоритети във водния сектор са акцент в конференцията БУЛАКВА