Градът | 09 Януари 2013, 13:35

Кабинетът определи процедурите за осъществяване на публично-частно партньорство