Градът | 20 Декември 2012, 13:02

Националната програма за развитие "България 2020" има осем приоритета