Градът | 22 Ноември 2012, 09:19

ЕК предупреди България да улесни въвеждането на интелигентни транспортни системи