Градът | 20 Септември 2012, 10:49

Обжалвания бавят 90% от проектите в строителството