Градът | 23 Август 2012, 12:40

10 училищни салона ще се трансформират в многофункционални спортни зали