Градът | 27 Юли 2012, 13:07

Чрез регенерация електроцентралата Батърси се превръща в модерен квартал