Градът | 29 Декември 2011, 09:03

Отворена е програмата "Интелигентна енергия – Европа" за 2012 година