Градът | 07 Декември 2011, 13:17

Подписаха договорите за безвъзмездна помощ от четвъртия етап на пътната схема по ОПРР