Градът | 27 Октомври 2011, 10:07

Кредиторите намаляват дълга на Гърция наполовина