Градът | 27 Април 2011, 09:06

Банките подпомагат размразяването на строителството в София