Градът | 14 Март 2011, 09:39

Възстановяването на икономиката се дължи на външни фактори