Градът | 28 Декември 2010, 08:32

Най-много дългове към строителни фирми имат общините