Градът | 24 Ноември 2010, 08:01

Факторите за икономически растеж са акцент в Българския икономически форум