Градът | 27 Октомври 2010, 12:30

България със средни позиции в класация на благоденстващите държави