Градът | 06 Октомври 2010, 10:04

Единствено алтернативният туризъм може да направи България целогодишна дестинация