Градът | 04 Август 2010, 08:38

"Брикел" подготвя проект за сероочистваща инсталация