Градът | 21 Юли 2010, 09:56

Светослав Глосов: Първостепенната ни задача са вземанията на фирмите от държавата