Градът | 14 Юли 2010, 08:38

България става все по-атрактивна за търговците на дребно