Градът | 31 Май 2010, 11:45

Експерти от 8 страни обсъждаха в София новите мерки за мобилност на пазара на труда