Градът | 25 Май 2010, 09:37

Актуализация на бюджет 2010: Дефицитът може да стигне 3.2 млрд. лв.