Градът | 09 Март 2010, 11:54

Бизнесът е против представяне на договор за финансиране при лицензирането на дейности в енергетиката