Градът | 29 Януари 2010

Заместващ електропровод ще свързва ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" с електропреносната система

Обратно нагоре ↑