Градът | 29 Януари 2010, 11:37

Заместващ електропровод ще свързва ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" с електропреносната система