Градът | 03 Януари 2010, 20:24

Банките ще приключат годината на кризата с печалба